TEINCO Geosynthetics – Environment

Tin dự án - công trình

Phuong-Phap-Xy-Ly-Rac-Bang-HDPE635779063800536981

Hoàn thành Dự án Đóng phủ bãi rác Nam Sơn, HN

Đóng phủ bãi rác bằng công nghệ màng chống thấm HDPE   Sau gần 2 tháng thi công, dự án đóng phủ bãi rác Nam Sơn đã cơ bản hoàn thành với khối lượng hơn 300.000m2 màng chống thấm HDPE….

View more
thi-cong-mang-chong-tham-hdpe-ho-bun-do-Nhan-Co635622093361404979

Khởi công Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông.

Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và màng chống thấm – Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông. HDPE 1.5mm – 290.000m2 Geotextile – 650.000m2   Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và…

View more
Phuong-Phap-Xy-Ly-Rac-Bang-HDPE635779063800536981

Hoàn thành Dự án Đóng phủ bãi rác Nam Sơn, HN

Đóng phủ bãi rác bằng công nghệ màng chống thấm HDPE   Sau gần 2 tháng thi công, dự án đóng phủ bãi rác Nam Sơn đã cơ bản hoàn thành với khối lượng hơn 300.000m2 màng chống thấm HDPE….

View more
thi-cong-mang-chong-tham-hdpe-ho-bun-do-Nhan-Co635622093361404979

Khởi công Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông.

Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và màng chống thấm – Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông. HDPE 1.5mm – 290.000m2 Geotextile – 650.000m2   Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và…

View more
thi-cong-mang-chong-tham-hdpe-ho-bun-do-Nhan-Co635622093361404979

Khởi công Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông.

Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và màng chống thấm – Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông. HDPE 1.5mm – 290.000m2 Geotextile – 650.000m2   Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và…

View more
HDPE-dong-phu-bai-rac9

Hoàn thành Dự án Đóng phủ bãi rác Nam Sơn, HN

Đóng phủ bãi rác bằng công nghệ màng chống thấm HDPE. Khối lượng dự án hơn 330.000m2 HDPE 1.0mm Sau gần 2 tháng thi công, dự án đóng phủ bãi rác Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội đã…

View more

Our Clients