TEINCO Geosynthetics – Environment

Khởi công Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông.

Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và màng chống thấm – Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông. HDPE 1.5mm – 290.000m2 Geotextile – 650.000m2

 
Khởi công thi công vải địa kỹ thuật và màng chống thấm – Dự án Hồ bùn đỏ Nhân Cơ – Đăk Nông. 
HDPE 1.5mm – 290.000m2
Geotextile – 650.000m2

Bình luận qua Facebook

Our Clients