TEINCO Geosynthetics – Environment

Giải pháp Địa kỹ thuật

Xử lý nền đất yếu nhằm mục đích làm tăng sức chịu tải của nền đất, kéo dài tuổi thọ của dự án…

Giải pháp Xử lý môi trường

Xử lý ô nhiễm môi trường các khu công nghiệp, hóa chất, bãi chôn lấp chất thải, các khu vực xây dựng bờ biển…

Giải pháp Địa kỹ thuật Công trình thủy

Bảo vệ các công trình xây dựng ven bờ biển, các giải pháp công nghệ mới tối ưu so với các giải pháp truyền thống…

Giải pháp Môi trường cảnh quan

Tạo cảnh quan kiến trúc tự nhiên cho các dự án Hồ sân Golf, hồ cảnh quan Resort, khu đô thị…

Our Clients