Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

GP Ống địa kỹ thuật Geotube

Ống địa kỹ thuật

Ống địa kỹ thuật – Geotube TENCATE Công nghệ Geotube được chứng minh là phương pháp hiệu quả giúp kiềm chế năng lượng của sóng biển. Các ông Geotube và túi cát Geobag của TEINCO được may từ vải địa...

Đối tác của Teinco