Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

VL Mega flow

Bản thoát nước ngang Megaflo

Tấm thoát nước hay bản thoát nước ngang Megaflo là một giải pháp thoát nước mới dùng để thay thế cho giải pháp ống thoát nước gân xoắn HDPE truyền thống. Bản thoát nước ngang Megaflo Đây là hệ thống...

Đối tác của Teinco