Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Cung cấp và thi công bấc thấm Dự án Đường Tân Vũ Lạch Huyện

Teinco - Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Tin tức & Sự kiện Tin dự án - công trình Cung cấp và thi công bấc thấm Dự án Đường Tân Vũ Lạch Huyện

Hoàn thành 90% khối lượng dự án thi công bấc thấm cho Dự án Đường Tân Vũ Lạch Huyện. Khối lượng đạt khoảng 3.000.000 m PVD.

Chủ đầu tư: Cienco 4 + TCT xây dựng Trường Sơn.

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco