Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

HOÀN THÀNH DỰ ÁN VINHOME CENTRAL PARK

Hạng mục chống thấm cho toàn bộ hệ thống hồ và sông của dự án Vinhome Central Park được bên công ty Teinco hoàn thành đúng tiến độ của dự án yêu cầu và chất lượng theo cam kết. Khối lượng của hạng mục là 18.000 m2 màng HDPE màu cát dày 1.5mm.

Chủ đầu tư Vingroup luôn yêu cầu rất khắt khe về chất lượng cũng như tiến độ của dự án. Công ty Teinco luôn cam kết mang đến chất lượng tốt nhất cho công trình và luôn đảm tiến độ cho Chủ đầu tư.Hdpe1 Hdpe2 Hdpe3 Hdpe4

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco