Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Ô ĐỊA KỸ THUẬT GEOCELL MÀU CÁT – DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY – HÀ NỘI

Teinco - Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Tin tức & Sự kiện Tin dự án - công trình Ô ĐỊA KỸ THUẬT GEOCELL MÀU CÁT – DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY – HÀ NỘI

Cung cấp hơn 40.000 m2 Ô địa kỹ thuật Geocell màu cát để gia có mái kênh dẫn nước.

Công ty TEINCO hân hạnh là nhà cung cấp hơn 40.000 m2 Ô địa kỹ thuật Geocell màu cát để gia cố mái kênh dẫn nước cho dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây.
 
Geocell
 
Geocell-2
 
Thi-cong-Geocell
 
O-dia-ky-thuat
 
O-dia-ky-thuat-2
 
Neoweb
 
o-dia-ky-thuat-gia-co-mai-doc

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco