Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Dự án Biển hồ nhân tạo Vinhomes Ocean Park – 60.000 m2 HDPE Solmax 2.0mm

Teinco - Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Danh mục Dự án Dự án Môi trường Dự án Biển hồ nhân tạo Vinhomes Ocean Park – 60.000 m2 HDPE Solmax 2.0mm

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco