Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

vải địa kỹ thuật ts60

Vải địa kỹ thuật TS và Vải địa kỹ thuật VT

Mô tả Vải địa kỹ thuật không dệt MIRAFI Polyfelt  TS/ VT (Vải địa kỹ thuật TS/ Vải địa kỹ thuật VT) là vải địa kỹ thuật không dệt nhập khẩu từ Malaysia có độ bền cơ học và độ…

Xem chi tiết

Đối tác của Teinco