Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Dự án Hồ cảnh quan Vinpearl Phú Quốc – Cung cấp và thi công 400.000 m2 HDPE

Teinco - Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Danh mục Dự án Dự án Môi trường Dự án Hồ cảnh quan Vinpearl Phú Quốc – Cung cấp và thi công 400.000 m2 HDPE

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco