Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Dự án FLC Sầm Sơn Golf Link – Cung cấp và thi công 110.000 m2 HDPE

Teinco - Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Danh mục Dự án Dự án Môi trường Dự án FLC Sầm Sơn Golf Link – Cung cấp và thi công 110.000 m2 HDPE

 

 

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco